ស្វែង​យល់​បន្ថែម
អំពីអ័រគីស្ថាន

 

Autistan
ប្រទេសអរូបីនៃសិលធម៍

 

ទំព័របណ្ដាញរបស់
ប្រទេសអូទ្រីសនៅកម្ពុជា

 

Wikipedia : Cambodia

 

ប្រសិនបើអ្នកអាចរកឃើញឯកអគ្គរដ្ឋទូតដោយខ្លួនឯង
និងការិយាល័យដើម្បីបង្កើតស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសនេះ,
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង !

contact (@) autistan.org

 

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រទេសអូទ្រីស : Autistan.org

 

 

Le nom "Autistan" est une création de notre ami autiste Josef Schovanec
The name "Autistan" is a creation of our autistic friend Josef Schovanec

© 2014-2018 Autistan.org